Terug naar de homepagina

Geen boete meer voor te lage bezoldiging

U herinnert het zich misschien nog, de recente hervorming van de vennootschapsbelasting heeft heel wat veranderd. Vaak ten goede, soms onduidelijk en helaas sommige zaken ook minder goed doordacht. Meer zelfs, er wordt al een wijziging aangebracht aan deze nieuwe wet.

Waar gaat het over?

In de nieuwe vennootschapsbelasting wordt een lager belastingtarief aangeboden aan vennootschappen die hun bedrijfsleider een minimumbezoldiging van € 45.000 betalen. Als je vennootschap dat niet doet, kan je niet genieten van het lagere belastingtarief EN krijg of liever kreeg je een boete van 5%. Die 5% zou berekend worden op het verschil van de opgenomen bezoldiging en de € 45.000 minimumbezoldiging.

Misschien vraagt u zich af waarom het minimumloon op € 45.000 werd gelegd. Dat heeft een reden. De vorige minimumbezoldiging lag op € 36.000 en als die niet werd verhoogd, dan zou onze regering het risico lopen dat vele eenmanszaken overstappen naar een of andere vennootschapsvorm. Een eenmanszaak wordt immers belast in de personenbelasting aan hogere percentages dan vennootschappen in de vennootschapsbelasting.   Om de eenmanszaken af te raden om naar een vennootschap over te stappen werd de minimumbezoldiging opgetrokken.

5%

Die 5%-regel valt nu weg. Dat heeft de Kamercommissie Financiën goedgekeurd. We nemen nog 1 slag om de arm, een Kamercommissie kan iets goedkeuren, maar daarom is het nog niet gestemd in het parlement. In dit geval zijn we er redelijk gerust op dat er genoeg stemmen zullen gevonden worden om dit te stemmen in het parlement.

De 5% boete valt dus weg, maar de voorwaarde om van een lager tarief te genieten in de vennootschapsbelasting blijft wel van toepassing. Een vennootschap die z’n bedrijfsleider minder dan € 45.000 betaalt zal dus niet van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting kunnen genieten.

Waarom?

Waarom die aanpassing vraagt u zicht af? De reden daarvoor moeten we zoeken in de verschillen in het economische landschap van België. In Wallonië zijn de gemiddelde vennootschappen iets kleiner en bij gevolg is het moeilijker voor hen om aan die minimumbezoldiging te voldoen. Voor groepen van vennootschappen was deze regel ook een probleem. Deze twee problemen hebben onze wetgevers geïnspireerd om een oplossing te zoeken.

U merkt het, de fiscale wereld blijft in beweging en wat vandaag telt, is daarom niet mogen de regel. Wij helpen u graag verder indien u nog vragen heeft.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving