Terug naar de homepagina

Nieuw wetboek van vennootschappen

Het werd aangekondigd, er is al heel wat inkt gevloeid en nu is het eindelijk zover. Het nieuwe wetboek van vennootschappen werd op 28 februari 2019 door de kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 zal het nieuwe vennootschapsrecht een feit zijn.

Weg met het oude

Het “oude” wetboek van vennootschappen was niet meer mee met het soort van vennootschappen en verenigingen die vandaag ons economisch landschap kleuren. Naast een vereenvoudiging is een van de hoofddoelen om ons land aantrekkelijk en competitief te maken of houden voor buitenlandse investeerders.

Wat is er nieuw?

  • De beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4 (in hoofdzaak): maatschap, CV (commanditaire vennootschap), BV (vroegere bvba) en de NV
  • De afschaffing van het kapitaalvereiste in de BV
  • Invoering van een realistisch financieel plan.
  • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht. Dit kan handig zijn in het regelen van uw nalatenschap. voorbeeld: u kan 90 procent van de aandelen in uw bedrijf schenken aan uw kinderen, zelf 10 procent behouden en toch de meerderheid van de stemmen behouden (bij beursgenoteerde vennootschappen kan maximaal een dubbel stemrecht gelden).
  • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid wordt gelinkt aan de grootte van de onderneming.
  • De mogelijkheid om uit te treden uit de BV (zoals nu reeds bij CVBA bestaat) en u te laten uitbetalen door het vennootschapsvermogen.
  • De mogelijkheid om een ontslag van een bestuurder in een NV te koppelen aan een opzeggingstermijn of ‘vertrekvergoeding’.
  • Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming.
  • Er is ook gedacht aan een implementering van het verenigingsrecht in het nieuwe wetboek.

Wat met de bestaande vennootschappen

Voor de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vandaag al actief zijn, zullen de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 in werking treden. Er is een moglijkheid om al vroeger over te stappen met een “opt-in”. De statuten van deze vennootschappen moeten ook aangepast worden, ten laatste tegen 1 januari 2024.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving