Terug naar de homepagina

Regels rond interestaftrekbeperking gaan in vanaf 2019

Een onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de interestaftrekbeperking. Deze nieuwe regels treden vroeger in werking dan eerst voorzien.  Concreet zijn ze van toepassing vanaf 2019.

Waarom nieuwe regels?

De initiatiefnemers van deze nieuwe regels zijn op het Europese niveau te zoeken. EU-wetgeving legt aan de Europese lidstaten een interestaftrekbeperking op. Dit kadert in de strijd tegen belastingontwijking. In de oude regeling konden internationale bedrijven hun winst doorsluizen naar hun vestiging in het land met de laagste belastingtarieven. Dit initiatief wil daar een einde aan stellen.

Deze Europese regels moeten omgezet worden in alle lidstaten in hun nationale wetgeving. Daarvoor werd een timing uitgestippeld. De uiterlijke datum was 31 december 2018. De lidstaten hadden de mogelijkheid om uitstel te vragen tot 2024. België heeft om dat uitstel gevraagd, maar besliste toch om de Europese regels al in te voeren op 31 december 2018. Concreet wil dat zeggen dat vanaf aanslagjaar 2020 deze nieuwe regels van toepassing zijn.

Wie ontsnapt aan de dans?

Ondernemingen die geen deel uitmaken van een groep. Ze zijn immers niet in de mogelijkheid om hun winst naar een ander land door te sluizen.

Daarnaast hebben financiële vennootschappen kunnen bekomen dat ze niet aan deze regels onderworpen worden.

Voor interesten van leningcontracten afgesloten voor 17 juni 2016 geldt ook een uitzondering. Extra voorwaarde is dat er vanaf die 17e juni 2016 geen wijzigingen ten gronde werden aangebracht aan het leningcontract.

Wat is een interestaftrekbeperking?

Dat wil zeggen dat een vennootschap maar een deel van de betaalde interesten mag aftrekken als beroepskost. Waar zit dan die beperking?

  • Interesten boven € 3.000.000 zijn niet aftrekbaar. Hier hebben lidstaten de keuze om zelf een drempel te bepalen.  Zo hebben onze Nederlandse buren de drempel op € 1.000.000 gelegd.
  • Interesten die meer bedragen dan 30 % van het EBITDA.

Overdraagbaar

De interesten die de vennootschap niet mag gebruiken omdat een drempel is overschreden, zijn overdraagbaar naar het volgende boekjaar.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving