Terug naar de homepagina

Boetes niet langer aftrekbaar vanaf 2020

Sommige boetes zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar. Andere zijn dat niet. We overlopen de verschillende categorieën.

Niet-aftrekbare boetes

Boetes zijn in regel niet aftrekbaar, beroepskost of geen beroepskost. Het gaat in de praktijk om de volgende boetes.

Strafrechtelijke boetes

Dat zijn boetes die u krijgt als u een strafrechtelijke bepaling overtreden heeft. Denkt u maar aan verkeersboetes voor te snel rijden of voor verkeerd parkeren, inbreuken tegen de milieuwetgeving, boetes voor fiscale inbreuken. Ook onmiddellijke inningen of minnelijke schikkingen zijn niet aftrekbaar.

Boetes van de Dienst Belastingen

Ook deze boetes kunt u niet aftrekken. Het gaat om boetes die u krijgt omdat u uw inkomstenbelasting of een deel ervan onterecht niet heeft betaald. U kunt dan twee soorten boetes krijgen: een vast bedrag of een belastingverhoging. Beiden zijn dus niet aftrekbaar.

Administratieve boetes

Deze administratieve boetes worden u voorgelegd omdat u bijvoorbeeld een inbreuk gepleegd heeft op de sociale wetgeving. Of het kan ook gaan aan om een GAS-boete. Al deze administratieve boetes zijn niet aftrekbaar.

Retributies

Retributies worden nogal eens ervaren of beschouwd als boetes, maar ze zijn het eigenlijk niet. Voorbeelden: als u te weinig of niet betaald heeft om ergens te parkeren, moet u een halve dag of hele dag betalen. Dat is een retributie en dus geen boete. Ook economische schadevergoedingen die u iemand moet betalen zijn geen boete. Of de toeslag die u moet betalen als u te laat met uw auto naar de keuring gaat, ook dat is een retributie. Retributies kunt u aftrekken voor zover ze een beroepskost zijn.

Aftrekbare boetes

De rechtspraak en de fiscus erkennen beiden dat sommige boetes – de uitzonderingen op de regel dus – wel fiscaal aftrekbaar zijn. Het gaat om boetes op belastingen en bijdragen die zelf aftrekbaar zijn voor zover ze beroepskosten zijn:

  • verkeersbelasting
  • registratierechten
  • onroerende voorheffing
  • sociale bijdragen
  • proportionele boetes van de btw

Net zoals autokosten zijn boetes op de verkeersbelasting van personenauto’s beperkt tot 75% (zonder vennootschap) of tot het percentage in functie van de CO2-uitstoot.

Boetes niet meer aftrekbaar vanaf 2020

 

De boetes die vandaag nog wel aftrekbaar zijn blijven dat nog dit jaar en in 2019. Vanaf 2020 zal dat niet langer het geval zijn. De maatregel werd genomen om andere maatregelen uit het zomerakkoord over de verlaging van de vennootschapsbelasting te compenseren.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving