Terug naar de homepagina

Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 3

Opportuniteiten

Het is niet enkel een slecht nieuwsshow. Als uw statuten strenger zijn dan wat het WVV voorziet dan zullen uw staturen voor gaan op de regels van het WVV.

Zo wordt het transparanter in het WVV om uw vennootschappen te groeperen en te structureren.  Dit komt omdat u voor een oprichting van een NV en/of een BV nog maar één aandeelhouder nodig hebt.

Ook in het bestuur van uw vennootschap kan u orde op zaken stellen. Voor een NV had u vroeger minstens 3 bestuurders nodig.  Nu mag dat er nog slechts 1 zijn.

Er is een versoepeling om winst uit te keren. Vroeger mochten interim-dividenden enkel bij een NV en een commanditaire vennootschap op aandelen worden uitgekeerd. Nu mag dat ook voor een BV, als de staturen dat voorzien.

Het nieuwe WVV geeft u meer mogelijkheden om de aandelenstructuur uit te werken die voor u het beste werkt. Zo kan u aandelen uitgeven met meer of minder stemrecht. Of aandelen die meer of minder recht geven op participatie in de winst. Dat zal voor heel wat familiale vennootschappen een oplossing betekenen in de overdracht naar een volgende generatie toe.

Nog een goede verandering in het WVV is het aanvaarden van schriftelijke besluitvorming bij de NV en de BV.  De hoogdringendheid als voorwaarde valt weg. Met andere woorden u en uw raad van bestuur zal niet altijd fysiek samen moeten vergaderen. Als alle leden van die raad van bestuur het unaniem eens zijn over alle genomen beslissingen.  Dan volstaat een eenvoudige mail met daarin een verslag. U moet wel even nakijken of uw statuten niet te beperkend zijn opgesteld zodat u van deze vorm van besluit kan gebruik maken.

Als u nog vragen heeft over het nieuwe wetboek van vennootschappen, aarzel niet om ons te contacteren.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving